ELS Ogranicznik przepięć Typ ELPV3-1000-C-3P-1000 V DC

ELPV3-1000
Charakterystyka:
Ogranicznik przepięć, odgromnik a także ochronnik przepięciowy to urządzenie zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami, ograniczające czas trwania i częstotliwość prądu następczego. Przepięcia mogą powstać podczas np. załączania lub wyłączania nieobciążonej linii napowietrznej lub przy uderzeniu pioruna w linię napowietrzną, mogą one spowodować zniszczenie izolacji i innych elementów sieci.

Przeznaczenie:
Ochronnik typu 2 (klasa C) znajduje zastosowanie w systemach fotowoltaicznych.
Ochrona systemów fotowoltaicznych PV i instalacji solarnych przed przepięciami łączeniowymi, pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych pośrednich lub bezpośrednich. SPD badane indukowanym prądem udarowym In (8/20 μs).

Cena dostępna po zalogowaniu