ZALECENIA SERWISOWE DLA INSTALATORA

WAŻNY KOMUNIKAT Z BIURA SERWISU FoxAIR
Szanowni Państwo!
W związku z pierwszymi uruchomieniami naszych pomp ciepła FoxAIR oraz wykrytymi nieprawidłowości, poniżej przekazujemy garść WAŻNYCH informacji.

Przypominamy, że nasza polityka i stanowisko są następujące:
Jednym z czynników wpływających na zachowanie gwarancji jest dokonywanie czynności montażowych, uruchomieniowych, przeglądu i serwisu wyłącznie przez autoryzowanych instalatorów FoxAIR, którzy ukończyli odpowiednie szkolenia. Wszelkie ww. czynności muszą być bezwzględnie wykonywane w oparciu o dokumenty FoxAIR oraz zgodnie z wytycznymi montażowymi FoxAIR (dostępne do pobrania poniżej)
Pompy ciepła zainstalowane nieprawidłowo i niezgodnie z wytycznymi montażowymi FoxAIR, nie będą dopuszczane do uruchomień, a nieuprawnione uruchomienia nie będą honorowane. Tym samym gwarancja nie będzie przez nas realizowana.
Wytyczne montażowe FoxAIR oraz inne kwestie techniczne są szeroko omawiane na szkoleniach. Ich organizacji poświęcamy bardzo duży nakład ludzki i finansowy.
Bezpłatne szkolenia FoxAIR są prowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym i cieszą się doskonałymi opiniami.
Obowiązki gwarancyjne spoczywają na nas, dlatego wymagamy zachowania najwyższej jakości, z której słynie FOX i nie dopuszczamy odstępstw od wytycznych montażowych FoxAIR.
Prosimy o informacje, jeśli ktoś z Państwa chce przyjąć na siebie gwarancję. W takiej sytuacji możemy zapewnić ją w wysokości ustawowej.
Docierają do nas zapytania dotyczące instalacji pomp ciepła FoxAIR sprzedanych w Niemczech lub innych krajach EU.
Uprzejmie przypominamy, że obsługujemy wyłącznie pompy ciepła FoxAIR instalowane w Polsce. Na ten moment nie zapewniamy wsparcia technicznego naszych pomp ciepła poza granicami kraju.

Cena dostępna po zalogowaniu